เดือนค้างฟ้า

          ตามปรกติเราจะแลเห็นดวงจันทร์เฉพาะในเวลากลางคืน และจะเห็นชัดเจนมากในคืนเดือนหงาย แต่ก็มีบางครั้งที่เราเห็นดวงจันทร์ปรากฏบนท้องฟ้าในตอนกลางวัน โดยแลเห็นเป็นเพียงรูปรอยบาง ๆ ของดวงจันทร์   เรียกดวงจันทร์ที่มองเห็นในตอนกลางวันนั้นว่า เดือนค้างฟ้า  ในภาษาไทยมีสำนวนที่ใกล้เคียงกันสำนวนหนึ่งเรียกว่า ดาวค้างฟ้า ไม่ได้หมายถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของดวงดาว แต่ใช้หมายถึงดารา นักร้องหรือนักแสดงที่ยังมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมอยู่นาน เปรียบเหมือนกับ ดาวที่ยังค้างฟ้าอยู่แม้ว่าจะขึ้นวันใหม่แล้ว

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.