เทียบ

          คำว่า เทียบ เมื่อเป็นคำกริยา มีความหมายว่า นำมาชิดกัน เช่น เทียบเรือเข้าท่า. เทียบรถที่หน้าบันได. เมื่อนำสิ่งต่าง ๆ มาชิดกัน ก็จะทำให้เห็นความเหมือนหรือความต่างกันได้ เช่น เทียบสีผ้า ๒ ผืน. เทียบขนาดเด็ก ๒ คน. เทียบลักษณะของกระเป๋า ๒ ใบ.  การเทียบทำให้เห็นลักษณะที่เหมือนกันหรือต่างกันชัดเจน จึงใช้คำว่า เปรียบเทียบ.

          ในคำราชาศัพท์ มีคำว่า เทียบเครื่อง และ เทียบพระโอสถ หมายความว่า ชิมอาหารและชิมยาก่อนถวายพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์ เพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีสิ่งที่เป็นพิษ

          เมื่อใช้เป็นคำนาม เทียบ ใช้เป็นลักษณนามเรียกยาจีนที่จัดเป็นชุดตามตำรับยา เช่น ไปซื้อยาแก้ไข้มาเทียบหนึ่ง.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.