เผย

          คำว่า เผย เป็นคำกริยาหมายความว่า ค่อย ๆ เปิดออก  ค่อย ๆ แง้มออก เปิดให้เห็นสิ่งที่ปิดอยู่ เช่น หญิงสาวเผยหน้าต่างออกมายืนชมจันทร์. ความเขินอายทำให้เธอนิ่งอยู่นานก่อนที่จะเผยปากพูดกับชายหนุ่ม.  ลมแรงที่พัดกระโปรงของดาราสาวเผยให้เห็นเรียวขาที่งาม. เสื้อคอต่ำเผยให้เห็นผิวที่ขาวผ่องเหนือทรวงอกของเธอ. ฟ้าเผยแสงสีทองที่เป็นเสมือนม่านอยู่หลังปุยเมฆสีขาว

          คำว่า เผย หมายความว่า บอกสิ่งที่เป็นความลับหรือสิ่งที่ยังไม่มีผู้รู้ เช่น ในที่สุดการกระทำของเขาก็เผยธาตุแท้ของเขาออกมาให้เรารู้จนได้. คุณมีความลับอะไรก็เผยออกมาซิ. ถ้าใช้ว่า เผยตัว จะมีความหมายว่า แสดงตัว ปรากฏตัว เช่น ตราบใดที่ไอ้โม่งผู้อยู่เบื้องหลังการก่อการประท้วงครั้งนี้ยังไม่เผยตัว เราก็ไม่ทราบว่ามีเจตนาอื่นแอบแฝงอยู่ด้วยหรือไม่

          คำว่า เผย อาจใช้ประสมกับคำอื่น ทำให้เกิดเป็นคำประสมว่า เผยแผ่ เผยแพร่ เปิดเผย ล้วนมีความหมายว่า เปิดออก แสดงให้เห็น แสดงให้ปรากฏทั้งสิ้น

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.