เผลอไผล

          คำว่า เผลอไผล เขียน สระเอ  ผ ผึ้ง  ล ลิง  อ อ่าง  สระไอ  ผ ผึ้ง  ล ลิง  เผลอไผล แปลว่า หลง ๆ ลืม ๆ เช่น พอแก่ตัวลง เราก็มักจะเผลอไผลจำอะไรไม่ค่อยได้.   เผลอไผล อาจมีความหมายว่า ปล่อยอารมณ์จนหลงลืมไม่รู้สึกตัว เช่น เขามัวสนใจเลือกซื้อของ เผลอไผลไม่ทันระวังจึงถูกล้วงกระเป๋า.  คำว่า เผลอไผล อาจต่อเป็นคำว่า เผลอไผลไม่ได้สติ หมายความว่า เพลินไปจนไม่มีสติ เช่น เขากินเหล้ามากไปจนมึนเมา จึงเผลอไผลไม่ได้สติ เงินทองที่มีติดตัวก็ไม่รู้ว่าใครล้วงเอาไปหมด.

          คำว่า เผลอไผล มีเสียง ผล (อ่านว่า ผอ-ลอ) ควบ ทั้ง ๒ พยางค์

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.