เผลอ

          คำว่า เผลอ เขียน สระเอ  ผ ผึ้ง  ล ลิง  อ อ่าง    หมายความว่า เพลิน ปล่อยอารมณ์ เช่น เขานั่งรถมาแล้วเผลอหลับไปเมื่อไรไม่รู้.   แปลว่า ไม่ระวัง ไม่ดูแล เช่น เขาตากปลาแห้งไว้ เผลอไปแผล็บเดียวแมวคาบเอาปลาไปกินเสียแล้ว.

          คำว่า เผลอ เมื่อประสมกับคำอื่น มักจะมีความหมายว่า ไม่ควบคุมไว้ให้มั่นคง เช่น เผลอสติหลงไปเห็นดีเห็นงามกับเงินสินบนที่เขาเอามาล่อ.  เผลอใจไปรักคนที่เขามีเจ้าของแล้ว. ฉันตั้งใจว่าจะไม่ซื้ออะไร แต่ก็เผลอตัวซื้อของที่ไม่ได้ต้องการมาตั้งหลายพันบาท.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.