เพลงบอก

         เพลงบอก  ประกอบด้วยคำว่า เพลง กับคำว่า บอก.  เพลง  หมายถึง  สำเนียงขับร้อง  ทำนองดนตรี  หรือชื่อการร้องแก้กัน มีชื่อเรียกต่าง ๆ เช่น  เพลงปรบไก่  เพลงฉ่อยบอก  หมายถึง  พูดให้รู้  หรือเล่าให้ฟัง  เพลงบอก  เป็นชื่อเพลงพื้นเมืองภาคใต้ หมายถึง เพลงเล่าเรื่อง  หรือเล่าเป็นเพลง  พูดเป็นเพลง  สมัยก่อนนิยมเล่นเพื่อป่าวประกาศข่าวต่าง ๆ แก่ชาวบ้าน  เช่น บอกรายละเอียดเกี่ยวกับงานสงกรานต์  ภายหลังจึงมีการเล่นเพื่อความครึกครื้น  หรือร้องโต้ประชันเพื่ออวดฝีปากกัน  เพลงบอกคณะหนึ่งจะมีแม่เพลง ๑ คน ลูกคู่ ๒-๓ คน กลอนที่ใช้ในเพลงบอกจะเป็นกลอนด้น ซึ่งต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบ รูปแบบค่อนข้างซับซ้อน ยืดหยุ่นได้ทั้งสัมผัส  จำนวนคำ และจำนวนวรรค  เช่น เพลงบอก ของนายสร้อย เสียงเสนาะ เรื่องชีวิตตอนแก่  มีว่า

         “พอตอนแก่มันแย่ยับ   ทั้งเสียงทั้งศัพท์ของสร้อย   ทั้งเสียงก็แห้งทั้งแรงก็น้อย   จึงขืนไม่ค่อย…ไหว  ทั้งตับทั้งปอดทั้งหลอดลม    มีแต่ระทมข้างภายใน    เหมือนเครื่องขยายไม่มีไฟ    มันจะเอาอะไร…ดัง”

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.