เยาว์-เยา

          คำที่ออกเสียงว่า [เยา] มี ๒ คำ ความหมายต่างกัน

          คำว่า เยาว์ มี ว แหวน การันต์  มาจากคำ ยุว (อ่านว่า ยุ-วะ) ในภาษาบาลี แปลว่า ชายหนุ่ม ในภาษาไทยใช้หมายถึง อ่อนวัย วัยหนุ่ม วัยสาว เช่น เขาต้องทำงานหนักตั้งแต่ยังเยาว์. เขาห่วงลูก ๆ ซึ่งยังอยู่ในวัยเยาว์. เขาถูกลงโทษ ฐานพรากผู้เยาว์.

          ส่วนคำว่า เยา เขียนไม่มีตัวการันต์ มาจากคำภาษาจีนกวางตุ้งว่า เย้า ซึ่งแปลว่า อ่อน ในภาษาไทยใช้เกี่ยวกับเรื่องราคา เช่น เขาซื้อเสื้อผ้าราคาเยา. สินค้าที่นี่ราคาย่อมเยากว่าที่อื่น.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.