เราะ

          เราะ เป็นคำกริยา หมายความว่า ค่อย ๆ ต่อยหรือเคาะให้หลุดออก เช่น เราะกระเบื้อง. หมายความว่า แกะหรือปลดเอากระเบื้องที่ติดผนังแล้วให้หลุดออกมาเพื่อจะซ่อมแซมผนังนั้น เป็นต้น. คำว่า เราะสนิม แปลว่า เคาะสนิมออกเพื่อล้างหรือทาสีใหม่ อย่างรถเก่าที่ขึ้นสนิม เมื่อจะซ่อมทาสีใหม่ก็ต้องเราะเอาสนิมออกให้หมดเสียก่อน. เรียกการทำเช่นนั้นว่า เราะสนิม หรือ เคาะสนิม. คำว่า เราะถั่ว หมายความว่า เอาเปลือกถั่วออกจากเนื้อ เช่น ถั่วเขียว ถั่วทอง ซึ่งมีเปลือกบาง ๆ หุ้มอยู่ เมื่อจะทำขนมที่ไม่ต้องการเปลือก ก็ต้องเราะเอาเปลือกออก. วิธีการเราะใช้โม่ โม่ทวนร่องเบา ๆ หมายถึง โม่กลับทางและโม่เบา ๆ เปลือกถั่วจะแตกออก นำไปฝัดให้เปลือกปลิวออกไป หรือแช่น้ำให้เปลือกหลุดลอยขึ้นมาแล้วเทน้ำ ให้น้ำพาเปลือกออกไป. ถั่วที่หมดเปลือกแล้ว เรียกกันว่า ถั่วเราะ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.