เริม

           เริม (herpes) ชื่อกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบจากเชื้อไวรัส โดยเกิดตุ่มพุพองใสเป็นกลุ่ม แตกง่าย ปวดและแสบ มีทั้งชนิดที่เกิดแล้วไม่กลับมาเกิดอีกกับชนิดที่เกิดแล้วเกิดขึ้นได้อีก. เริมชนิดที่เกิดขึ้นตามแนวเส้นประสาท เมื่อเกิดแล้วมักไม่กลับมาเกิดอีก เช่น งูสวัด (herpes zoster). ส่วนชนิดที่เกิดแล้วเกิดขึ้นได้อีก เช่น เริมที่ริมฝีปาก (herpes simplex type I) และเริมที่พบบริเวณอวัยวะเพศ (herpes simplex type II) รวมทั้งเริมที่พบตามนิ้วมือ เริมติดต่อได้โดยกายสัมผัส

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.