เลือกสรร

          ในภาษาไทย คำว่า เลือก หรือ คัด มักนำคำว่า สรร เขียน ส เสือ ร หัน มาเติมเป็นสร้อยว่า เลือกสรร คัดสรร หมายความว่า เลือก หรือ คัดอย่างดี คำว่า สรร เขียน ส เสือ ร หัน ไม่มีพยัญชนะการันต์ สรร แปลว่า เลือก เป็นคำที่รับมาจากคำภาษาเขมร ว่า สฺราล่ (อ่านว่า ซฺรัล)   คำว่า เลือกสรร คัดสรร จึงเป็นคำซ้อน คือ คำที่ประกอบด้วยคำ ๒ คำที่มีความหมายเหมือนกัน ใช้ร่วมกันเหมือนเป็นคำเดียว

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.