เสือกไสไล่ส่ง

          คำว่า เสือก หมายถึง ใช้มือผลักให้สิ่งของเคลื่อนไปบนพื้นโดยแรง เช่น เธอวางจานข้าวลงบนโต๊ะแล้วเสือกไปตรงหน้าเขาอย่างไร้มารยาท.  ใช้เป็นคำไม่สุภาพ หมายถึง เข้าไปจุ้นจ้านในเรื่องของคนอื่นโดยไม่ใช่หน้าที่ หรือโดยไม่สมควร.  คำว่า ไส หมายถึง ทำให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นราบ เช่น ไสรถเข็นกลับเข้าที่  เมื่อใช้ว่า เสือกไส หมายถึง ส่งไปที่อื่นเพื่อให้พ้นไป เช่น ลูกทั้งคนจะเสือกไสให้ไปอยู่กับคนอื่น ทำให้เป็นภาระแก่เขาได้อย่างไร

          คำว่า ไล่ ความหมายหนึ่งหมายถึง ทำหรือสั่งให้ออกไปให้พ้นหรือให้ออกไปจากที่เดิม เช่น เขาไล่คนงานที่ทำผิดออกจากบริษัท.  ใช้เน้นว่า ไล่ส่ง ก็มี เช่น เธอรำคาญคนขายของที่มาเซ้าซี้อยู่หน้าบ้าน จึงไล่ส่งไป.  เมื่อใช้เป็นคำซ้อนว่า เสือกไสไล่ส่ง มีความหมายว่า ขับไล่ไปเพื่อให้พ้นภาระหรือให้พ้นรำคาญ เช่น แม่ครัวที่บ้านอยู่กับเรามานาน  ถึงตอนนี้อายุมากจนทำงานไม่ไหว  เราก็ไม่คิดจะเสือกไสไล่ส่งไปไหน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.