เหน็บ

          เหน็บ  มีหลายความหมาย  ความหมายหนึ่งหมายถึง เสียบหรือสอดไว้ในที่บังคับ  เช่น  เหน็บปากกาไว้ที่กระเป๋าเสื้อ.   เหน็บจดหมายไว้กับเอกสาร.  กิริยาสอดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าทางทวารหนักเพื่อกระตุ้นให้ปวดอุจจาระก็เรียกว่า เหน็บ  เช่น  เด็กเล็กๆ ที่ท้องผูก อุจจาระไม่ออกแพทย์แนะนำให้เหลาสบู่เป็นแท่งเล็กๆ เหน็บไว้ที่ทวารหนักเพียงครู่เดียวอุจจาระก็จะถูกขับออกมา.   คำว่า  เหน็บ  เป็นคำเรียกมีดขนาดกลางชนิดหนึ่ง  ใบมีดมีปลายแหลม กลางใบป่อง   โคนแคบ สันหนา  มีด้ามไม้  มีดเหน็บมีฝักซึ่งทำด้วยหวายสาน  เป็นมีดที่คนโบราณนิยมเสียบไว้กับผ้าคาดพุงติดตัวไปเมื่อออกจากบ้าน  เป็นมีดที่ใช้ได้สารพัดประโยชน์   เรียกว่า มีดเหน็บ หรือ  อีเหน็บ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.