เหรา

          เหรา (อ่านว่า เห-รา) มี ๒ ความหมาย ความหมายหนึ่งเป็นคำเรียกแมงดาทะเลชนิดหนึ่ง. แมงดาทะเลเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างเหมือนจานกลม ๆ มีหางกลมแข็ง ปลายแหลม.  แมงดาทะเลชนิดที่เรียกว่า เหรา ตัวไม่โตนัก มีขนอ่อน ๆ ตรงริมกระดอง เรียกว่า แมงดาถ้วย ก็ได้. เหราต่างกับแมงดาทะเลอื่นตรงที่มีพิษ จึงเรียกว่า แมงดาไฟ ด้วย

          เหรา อีกความหมายหนึ่งเป็นคำเรียกสัตว์ในนิยาย ลักษณะเป็นครึ่งนาคครึ่งมังกร คือ ลำตัวเป็นนาค แต่ส่วนหัวเป็นมังกร มีขา ๔ ขา ตามโบสถ์วิหารในภาคเหนือ ช่างมักทำรูปพญานาคออกจากปากเหราประดับเป็นราวบันได ในวรรณกรรมกวีมักจะกล่าวถึง เหรากับจระเข้หรือตะเข้ เช่น ในกาพย์พระไชยสุริยา ว่า “ราชาคว้ามืออรไทย  เอาผ้าสะไบ  ต่อไว้ไม่ไกลกายา   เถ้าแก่เชาแม่เสนา น้ำเข้าหูตา  จระเข้เหราคร่าไป”

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.