เหลี่ยม

          คำว่า เหลี่ยม โดยทั่วไปหมายถึง สันของสิ่งต่าง ๆ เช่น เหลี่ยมโต๊ะ. เหลี่ยมเสา. เหลี่ยมเขา. หรือเรียกรูปที่ประกอบด้วยด้านตั้งแต่ ๓ ด้านขึ้นไปมาจดกัน เช่น มี ๓ ด้าน เรียก รูปสามเหลี่ยม. มี ๔ ด้าน เรียก รูปสี่เหลี่ยม. คำว่า เหลี่ยม มีความหมายโดยปริยายหมายถึง ชั้นเชิง มักเป็นไปในทางไม่ซื่อ ใช้ร่วมกับคำอื่น ๆ ได้ เช่น

          เหลี่ยมคู หมายถึง ชั้นเชิงอย่างคมคาย เช่น นายคนนี้เหลี่ยมคูแพรวพราว ไม่รู้จะไว้ใจเขาได้หรือเปล่า.

          เหลี่ยมจัด หมายถึง ชั้นเชิงมาก เช่น เขาเหลี่ยมจัด คบกับเขาต้องระวังตัวให้ดี ไม่อย่างนั้นเราจะเสียเปรียบ.

          ลบเหลี่ยม หมายถึง ทำให้ผู้อื่นเสียชั้นเชิง เช่น นักเลงใหญ่ถูกลบเหลี่ยม.

          เสียเหลี่ยม หมายถึง เสียชั้นเชิง เช่น เขาไม่ยอมฝ่ายตรงข้าม เกรงจะเสียเหลี่ยม.

          หักเหลี่ยม หมายถึง ทำให้เขาแพ้ เช่น เป็นเพื่อนกันแท้ ๆ ไม่น่าจะมาหักเหลี่ยมกันเลย.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.