เอลนีโญ

          เอลนีโญ เป็นคำมาจากภาษาสเปน ตามรูปศัพท์แปลว่า “เด็กชายเล็ก ๆ” และหมายถึง “พระกุมารเยซู” ด้วย.

          เอลนีโญ ใช้เรียกปรากฏการณ์ที่กระแสน้ำอุ่นไหลจากเขตศูนย์สูตรเลียบชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้  แถบประเทศเอกวาดอร์ และตอนเหนือของประเทศเปรู ลงไปแทนที่กระแสน้ำเย็นที่ไหลอยู่ตามปรกติ. ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทุกปีในช่วงคริสต์มาส ต่อมา คำ เอลนีโญ ใช้เรียกปรากฏการณ์ธรรมชาติแบบเดียวกัน แต่เกิดในบริเวณที่กว้างขวางกว่า กินบริเวณทั้ง ๒ ด้านของมหาสมุทรแปซิฟิก เมื่ออากาศบริเวณชายฝั่งอเมริกาใต้มีอุณหภูมิสูงขึ้นผิดปรกติ ประกอบกับลมค้าตะวันออกเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและตอนกลางอ่อนกำลังลง กระแสน้ำเย็นซึ่งพัดไปทางตะวันตกตามปรกติอ่อนแรงลง กระแสน้ำอุ่นจากทางทิศตะวันตกก็จะพัดเข้ามาแทนที่  ปรากฏการณ์นี้ทำให้ชายฝั่งด้านตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้แห้งแล้ง ปริมาณปลาลดลง ส่งผลกระทบต่ออาชีพประมง เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม  ปรากฏการณ์เอลนีโญเกิดขึ้น ๓-๗ ปี ต่อครั้ง แต่ละครั้งนานประมาณ ๑ ปี หรือกว่านั้น สำหรับประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบบ้าง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.