เอะอะมะเทิ่ง

          เอะอะมะเทิ่ง หมายถึง ส่งเสียงดังเอ็ดตะโรไม่เกรงใจผู้อื่น เช่น อย่าเอะอะมะเทิ่งไปหน่อยเลย อายชาวบ้านเขา. พูดกันดี ๆ ก็ได้ ไม่เห็นจะต้องเอะอะมะเทิ่งเลย.

          คำว่า มะเทิ่ง ที่อยู่หลังคำ เอะอะ บางคนคิดว่าเติมเข้าไปโดยไม่มีความหมายพิเศษ แต่บางคนก็เชื่อว่ามีความหมาย เช่น กาญจนาคพันธุ์ สันนิษฐานไว้ว่า มะเทิ่ง เป็นชื่อของชาวเมืองตะเกิงคนหนึ่ง ซึ่งมีภรรยารูปงามชื่อเม้ยมะนิก มีอาชีพขายแป้งกับน้ำมัน. วันหนึ่ง พระยาน้อยโอรสพระเจ้าช้างเผือก กรุงหงสาวดี เสด็จประพาสชมตลาดที่เมืองตะเกิง เห็นเม้ยมะนิกซึ่งมาขายแป้งกับน้ำมันมีรูปงาม ก็พาไปเป็นชายา. มะเทิ่งจึงไปถวายฎีกาต่อพระเจ้าช้างเผือกที่กรุงหงสาวดี. การส่งเสียงเอะอะเอ็ดตะโรจึงใช้ว่า เอะอะเหมือนมะเทิ่ง หรือ เอะอะเป็นมะเทิ่ง แล้วกร่อนเป็น เอะอะมะเทิ่ง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.