เฮือก

          คำว่า เฮือก เป็นคำเลียนเสียงที่ดังอย่างเสียงถอนหายใจแรง ใช้ในคำว่า ถอนใจเฮือก หรือ ถอนหายใจเฮือก เพื่อบอกอาการถอนใจใหญ่เพราะโล่งใจหรือเบื่อหน่าย เป็นต้น เช่น พอหลานชายเล่าเรื่องนักเรียนตีกันจบลง เขาก็ถอนใจเฮือกด้วยความโล่งใจที่หลานไม่พลอยเจ็บตัว  กว่าผู้จัดการจะปิดการประชุมอันยืดเยื้อ พนักงานก็ถอนหายใจเฮือกอยู่หลายครั้งด้วยความเบื่อหน่าย

          เฮือก ใช้ประกอบอาการไหวหรือสะดุ้ง หมายความว่าไหวอย่างแรง เช่น คุณยายบ่นว่าหลานฝีเท้าหนักเดินแต่ละทีเรือนไหวเฮือก หรือหมายความว่าสะดุ้งทันทีด้วยความตกใจหรือหวาดกลัว เช่น เธอสะดุ้งเฮือกเมื่อเห็นเงาอยู่ในบ้านร้าง

          ใช้เป็นคำซ้ำว่า เฮือก ๆ หมายถึงอาการถอนหายใจซ้ำ ๆ ด้วยความกลัดกลุ้ม เช่น เป็นอะไรไป ทำไมมานั่งถอนหายใจเฮือก ๆ

          เฮือกสุดท้าย คือ ลมหายใจครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิต ใช้เป็นคำเปรียบ หมายถึง การต่อสู้จนถึงที่สุด เช่น ผู้ร้ายคนนั้นตั้งใจจะสู้ตำรวจจนเฮือกสุดท้าย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.