แทบตาย-แทบล้มประดาตาย

          แทบตาย หรือ แทบล้มประดาตาย เป็นวิเศษณ์วลี ใช้ขยายกริยา มีความหมายว่า ยิ่ง มาก มากจนเกือบตาย เช่น เรือไปเสียอยู่กลางทะเลร้อนแทบตายเลย.  หรือหมายถึง พยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างหนักอย่างเหนื่อย มีนัยความหมายว่า แล้วไม่ได้ผลอย่างที่คาดหวัง เช่น ทำงานแทบตายได้เงินมานิดเดียว คอยแทบตายไม่เห็นเขามาตามนัดเลย.

          ล้มประดาตาย ก็มีความหมายว่า มากยิ่งขึ้นไปอีก เช่น คิดกันแทบล้มประดาตายสุดท้ายก็กลับมาใช้แบบเก่า เรียนแทบล้มประดาตายจบแล้วกลับไม่มีงานทำ.

          แทบตาย แทบล้มประดาตาย ใช้เป็นวลีขยายกริยา แปลว่า มาก มากจนเกือบตาย.

ผู้เขียน  ศ. ดร.กาญจนา  นาคสกุล  ราชบัณฑิต  ประเภทวรรณศิลป์  สาขาวิชาภาษาไทย สำนักศิลปกรรม