แฟน

          คำว่า แฟน ในภาษาไทยเป็นคำที่มีหลายความหมาย คือ อาจหมายถึงคนที่ชอบหรือคลั่งไคล้คนหรือสิ่งของที่มีชื่อเสียง หรือที่เป็นที่ปรารถนาทั่วไป เช่น แฟนบอล แฟนเพลง แฟนดารา แฟนนักกีฬา นอกจากนั้น แฟน ยังอาจหมายถึง คู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานกัน เช่นพูดว่า สองคนนั้นเป็นแฟนกันมาตั้ง ๑๐ ปีแล้ว ยังไม่คิดจะแต่งงานกันเลย ในปัจจุบัน มีหลายคนใช้คำว่า แฟน ในความหมาย สามี หรือ ภรรยา อีกด้วย

          คำว่า แฟน เป็นคำที่มาจากคำภาษาอังกฤษ fan (เอฟ-เอ-เอ็น) ออกเสียงว่า “แฟน” หมายถึง คนที่ชอบหรือคลั่งไคล้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง คำนี้มาจากคำว่า fanatic (แฟ-เน-ติก) ซึ่งหมายถึง
คลั่งไคล้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.