แมว

          แมว เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  หัวกลม คอสั้น มีเขี้ยว ๒ คู่  ตีนหน้ามี ๕ นิ้ว ตีนหลังมี ๔ นิ้ว ซ่อนเล็บได้  หางมีทั้งยาว สั้น และขอด  ขนยาวนุ่มมีหลายสี เช่น ดำ ขาว น้ำตาล หรือมีลายต่าง ๆ  แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่สวยงาม โดยเฉพาะแมวไทย มีกิริยาสุภาพ ชอบคลอเคลียเอาใจเจ้าของ  จึงมีผู้นิยมหาแมวลักษณะดีมาเลี้ยงโดยถือว่าให้คุณแก่ผู้เลี้ยง  มีตำราดูลักษณะแมวมงคลต่าง ๆ  เช่น ในตำราพรหมชาติกล่าวไว้ว่า แมวศุภลักษณ์ เป็นแมวที่มีขนสีทองแดงตลอดทั้งตัว  นัยน์ตาเป็นประกาย  เชื่อว่าผู้ใดเลี้ยงไว้จะมียศถาบรรดาศักดิ์และอำนาจวาสนา.  แมวสีดอกเลาหรือแมวสีสวาด เป็นแมวที่มีขนเหมือนสีดอกเลา โคนขนเหมือนเมฆสีเทายามท้องฟ้าพยับฝน  มีนัยน์ตาหยาดเยิ้ม เชื่อว่าใครเลี้ยงไว้จะประสบแต่ความสุขสวัสดี เป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไป.  แมววิเชียรมาศ มีขนสีขาวนวล แต่ที่หน้า หูทั้งสอง ตีนทั้งสี่  และหาง เป็นสีดำหรือสีเข้มทั้งแปดแห่ง นัยน์ตาเป็นประกายสดใส เชื่อว่าใครเลี้ยงไว้จะได้เป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติและบริวารมาก

ที่มา : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.