แย่งกันเป็นศพมอญ

          สำนวน แย่งกันเป็นศพมอญ หมายถึง ยื้อแย่งสิ่งของกันชุลมุนวุ่นวาย. สำนวนมีที่มาจากเรื่องราชาธิราช ความตอนนี้มีว่า พระนางแสจาโปผู้ครองเมืองมอญคือหงสาวดี ถูกจับตัวไปต้องพลัดพรากจากหงสาวดี  ต่อมาได้ลูกเลี้ยงพาหนีกลับไปเมืองหงสาวดี และได้ครองราชย์ที่เมืองหงสาวดีอีกครั้งหนึ่ง. ภายหลังพระนางคิดถึงบุญคุณของลูกเลี้ยง จึงมอบราชสมบัติและแต่งตั้งให้เป็นพระเจ้ากรุงหงสาวดี. เมื่อพระนางสิ้นพระชนม์ พระเจ้าหงสาวดีมีความประสงค์จัดงานให้ยิ่งใหญ่และให้เห็นว่าพระนางแสจาโปเป็นคนสำคัญ จึงให้เสนาบดีแบ่งเป็น ๒ พวก ให้แย่งกันชักศพเป็นผลานิสงส์  พระเจ้าหงสาวดีจับเชือกข้างหนึ่งและตั้งสัตยาธิษฐานว่าด้วยความกตัญญูรู้คุณของตนขอให้ชิงศพได้. พระเจ้ากรุงหงสาวดีชักศพได้และจัดงานพระศพอย่างสมพระเกียรติ. หลังงานพระศพพระเจ้ากรุงหงสาวดีสั่งให้ชาวมอญถือเป็นประเพณีว่า การจัดงานศพแก่บิดามารดาผู้มีพระคุณ ให้มีการชิงศพเพื่อแสดงความอาลัยที่ลูกหลานมีต่อผู้ตาย จึงเกิดเป็นสำนวนว่า แย่งกันเป็นศพมอญ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.