แรงม้า

          แรงม้า ใช้เป็นหน่วยวัดกำลังหรืออัตราของการทำงานต่อวินาที กำลัง ๑ แรงม้า คือกำลังที่สามารถยกสิ่งที่หนัก ๕๕๐ ปอนด์ขึ้นไปได้สูง ๑ ฟุต ในเวลา ๑ วินาที. คำว่า แรงม้า ใช้สำหรับวัดกำลังความสามารถของเครื่องจักร เครื่องยนต์ เช่น เครื่องรถยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปั่นไฟ

          คำว่า ม้า เข้ามาเกี่ยวข้องกับหน่วยวัด เนื่องจาก เจมส์ วัตต์ ผู้พัฒนาเครื่องจักรไอน้ำและนำมาใช้เป็นคนแรกต้องการจะพูดให้ผู้คนเข้าใจว่าเครื่องจักรไอน้ำของเขามีกำลังทำงานได้มากน้อยเพียงใด จึงเทียบกำลังของเครื่องจักรกับกำลังแรงของม้า เพราะในสมัยนั้นผู้คนนิยมใช้ม้าทำงาน เช่น เครื่องยนต์ ๒๐ แรงม้าคือเครื่องยนต์ที่มีกำลังเท่ากับแรงของม้า ๒๐ ตัว

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.