แล้ง

          แล้ง หมายถึง แห้ง ไม่มีน้ำไม่มีฝน เรียกฤดูที่น้ำแห้งหรือฤดูที่ไม่มีฝนตกว่า หน้าแล้ง หรือ ฤดูแล้ง เช่น ปริมาณน้ำในเขื่อนต่าง ๆ ลดลงมากในหน้าแล้งฤดูแล้งปีนี้ยาวนานกว่าปีก่อน ๆ. เกษตรกรในหลายจังหวัด ต้องเลื่อนการเพาะปลูกข้าวเพราะประสบกับปัญหาภัยแล้ง. ฝนแล้ง หมายถึง ไม่มีฝนตก เช่น ประเทศเอธิโอเปียประสบปัญหาฝนแล้งติดต่อกันหลายปี.

          คำว่า แล้ง ใช้ประสมคำอื่น ๆ เป็น แห้งแล้ง  อดแห้งอดแล้ง. คำว่า แห้งแล้ง หมายถึง แห้ง ขาดความชุ่มชื้น หรือขาดฝนเป็นเวลานาน เช่น  ถ้าไม่อยากให้ประเทศของเราแห้งแล้งต้องช่วยกันปลูกป่า. อดแห้งอดแล้ง มีความหมายว่า อด ไม่ได้กินอย่างบริบูรณ์ เช่น เราอยู่ที่นี่อดแห้งอดแล้งไม่มีร้านขายของกินใกล้ ๆ เลย. คนมีเงินบางคนยอมอดแห้งอดแล้งไม่กินของแพง ๆ เพื่อเก็บเงินไว้ให้ลูก. 

          นอกจากนี้ แล้ง ยังหมายความว่า ขาด ไม่มี  เช่น แล้งน้ำใจ  หมายถึง ไม่มีน้ำใจ ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เช่น เขานอนป่วยอยู่เป็นเดือน เพื่อนร่วมงานแล้งน้ำใจ ไม่ไปเยี่ยมเลย. กวีฤๅแล้งแหล่งสยาม [สมุทรโฆษคำฉันท์] แปลว่า ประเทศสยามหรือจะไม่มีกวี

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.