แล้ว

          คำว่า แล้ว ใช้เป็นคำกริยา หมายถึง เสร็จ สำเร็จเรียบร้อย เช่น ทำงานยังไม่แล้ว.  แล้ว เมื่อใช้เป็นคำวิเศษณ์ มีความหมายว่า เสร็จ สิ้น จบ ล่วงไป เช่น นักเรียนเคารพธงชาติแล้ว. เขาจากไปแล้ว. ทีมวัวป่าตกรอบแล้ว.

          คำว่า แล้ว อาจประสมกับคำอื่นได้หลายคำ เช่น แล้วแต่ แปลว่า ตามใจ เช่น เธอจะไปดูโขนหรือไม่ไปก็แล้วแต่เธอ. แล้วไป แปลว่า ปล่อยไป ผ่านไป ยุติไป เช่น  จานมันแตกแล้วก็แล้วไป อย่าไปเสียดายมันเลย. แล้วกัน ใช้เป็นคำอุทานแสดงความไม่พอใจ แปลกใจ หรือผิดคาด เช่น แล้วกัน ทำไมยังไม่มีใครมาทำความสะอาดห้อง. คำว่า แล้ว เมื่อใช้เป็นคำซ้ำว่า แล้ว ๆ หมายถึง เสร็จ จบสิ้น มีนัยว่าทำให้เสร็จเสียที เช่น ทำให้แล้ว ๆ ไป อย่ามัวแต่ขี้เกียจ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.