แหลม

          คำว่า แหลม หมายถึงปลายเสี้ยมคม เช่น เขาเหลาไม้จนแหลม. คำนี้นำไปใช้กับคำแสดงรสหรือแสดงเสียงก็ได้ เช่น รสหวานแหลม ร้องเสียงแหลม และขยายความไปหมายถึงแผ่นดินหรือภูเขาที่ยื่นล้ำออกไปในทะเลหรือมหาสมุทร เช่น เราไปดูพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ.  นอกจากนี้ คำว่า แหลม ยังหมายถึงล่วงล้ำ เช่น ใครขืนแหลมเข้ามา ข้ายิงตายแน่. และหมายถึงสามารถแทงทะลุสิ่งที่บดบัง นั่นคือ ฉลาด เช่น เขาตาแหลม เลือกได้ภรรยาที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม พ่อค้าหัวแหลม เอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของเล่น คนปัญญาแหลม แก้ปัญหาได้ไว

          คำว่า แหลม เป็นคำไทย เราพบคำนี้ในภาษาตระกูลไทอีกหลายภาษา เช่น ภาษาไทเหนือ แหลม หมายถึงแหลมคม ฉลาด และฉลาดแกมโกง  ภาษาไทพ่าเก่และภาษาไทอ่ายตอน แหลม มีความหมายเดียว คือ ฉลาดแกมโกง เช่นภาษาไทพ่าเก่ เรียก หมาจิ้งจอก ว่า หมานิ้น และมีคำกล่าวว่า หมานิ้นแหลม แปลว่า หมาจิ้งจอกฉลาดแกมโกง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.