โจรกรรม

          โจรกรรม (อ่านว่า โจ-ระ-กำ) หมายถึงวิธีการที่ผู้ร้ายใช้ในการเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตน เช่น  ผู้ร้ายเข้าไปโจรกรรมเครื่องเพชรในบ้านเศรษฐี. ผู้ร้ายกลุ่มหนึ่งเข้าไปโจรกรรมอาวุธสงคราม.

          วิธีการโจรกรรมทำได้หลายลักษณะ เช่น ขโมย  ฉกชิง  ปล้น ยักยอก. ขโมย  คือลอบเอาสิ่งของของผู้อื่นมาโดยเจ้าของไม่ได้ให้. ฉกชิง  หมายถึงฉวยหรือชิงเอาโดยเร็ว  แย่งชิงเอาไปซึ่งหน้า.  ปล้น  คือผู้ร้ายหลายคนใช้กำลังแย่งชิงทรัพย์.  ยักยอก หมายถึง ลอบเอาทรัพย์ของหลวงหรือของบริษัทที่อยู่ในความดูแลของตนไป

          ปัจจุบันคำว่า ทรัพย์ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะเงินทอง แต่หมายถึงสิ่งอื่นที่มีค่าด้วย เช่น ข้อมูล ความลับ ทรัพย์สินทางปัญญา.  คำว่า โจรกรรม จึงใช้กับสิ่งเหล่านี้ด้วย เช่น  อาชญากรทางคอมพิวเตอร์โจรกรรมข้อมูลของบริษัทคู่แข่ง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.