โจ๊ก

          คำว่า โจ๊ก มีหลายความหมาย

          ความหมายแรก โจ๊ก เป็นชื่ออาหารชนิดหนึ่ง ใช้ข้าวหรือปลายข้าวต้มจนเละ เรียกชื่อตามเนื้อสัตว์ที่ใช้ปรุง เช่น โจ๊กหมู โจ๊กไก่หรือใช้เปรียบเทียบ เช่น งานจัดไม่ดี ก็เละเป็นโจ๊กความหมายที่ ๒  โจ๊ก ใช้เลียนเสียงน้ำที่ไหลแรง เช่น รถฉันถูกชนหม้อน้ำแตก น้ำไหลโจ๊กเลยความหมายที่ ๓ โจ๊ก ใช้ขยายแกงที่มีน้ำมากเกินพอดี เช่น แกงหม้อนี้น้ำแกงใสโจ๊ก.

          โจ๊ก ในความหมายที่ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า joke หรือ joker หมายถึง ทำตลก ตัวตลก เช่น เล่าเรื่องโจ๊ก.  เขาเป็นตัวโจ๊กเมื่ออยู่ในหมู่เพื่อนและหมายถึง ไพ่ตัวพิเศษที่กำหนดให้ใช้แทนตัวใดก็ได้ตามต้องการด้วย

          นอกจากนี้ โจ๊ก ยังเรียกการเล่นทายปริศนาพื้นบ้านของชาวจังหวัดชลบุรี และผู้ที่แต่งปริศนา เรียกกันว่า นายโจ๊ก

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.