โป้ปดมดเท็จ

          คำว่า ปด หมายถึง พูดเท็จ จงใจกล่าวคำที่ไม่เป็นจริง เช่น เด็กคนนั้นหนีเรียนแต่ปดพ่อแม่ว่าวันนี้โรงเรียนหยุด ใช้ว่า ปดโป้ หรือ โป้ปด ก็มี. อักขราภิธานศรับท์ของหมอบรัดเลย์อธิบายคำว่า ปดโป้ หมายถึง “พูดมุษาอึงโอ้อยู่” และในบทละครนอกเรื่องไกรทอง พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย นางตะเภาทองและนางตะเภาแก้วตัดพ้อต่อว่าไกรทองที่หลอกนางว่าจะไปหาครูแต่กลับไปหานางวิมาลาและพาขึ้นมาบนเรือน ดังคำประพันธ์ว่า

          “จึงว่าดูเอาหรือเจ้าไกร            ว่าจะไปหาครูสักประเดี๋ยว
          มิรู้ช่างโป้ปดลดเลี้ยว              ไปเที่ยวเกี้ยวชู้แล้วพามา”

          คำว่า โป้ปด ใช้ซ้อนกับคำว่า เท็จ และเพิ่มเสียงว่า มด เชื่อมเป็น โป้ปดมดเท็จ มักใช้หมายถึงลักษณะนิสัยที่ชอบพูดเท็จ เช่น ถ้าเธอชอบโป้ปดมดเท็จอย่างนี้ อีกหน่อยจะไม่มีใครเชื่อถือคำพูดของเธอ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.