โรคไข้กระต่าย

          โรคไข้กระต่าย หรือ โรคทูลารีเมีย (Tularemia) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ที่ติดต่อจากสัตว์ที่เป็นโรคหรือเป็นพาหะของโรค เช่น กระต่าย หนู กระรอก กวาง สู่คน. โดยมีเหลือบ เห็บ หมัด หรือยุง ดูดเลือดสัตว์ แล้วกัดคนหรือสัมผัสแผล รอยถลอก รอยขีดข่วนตามผิวหนัง. โรคไข้กระต่าย ติดต่อโดยการหายใจหรือการสัมผัสสัตว์เหล่านั้นด้วย

           ถ้าติดต่อทางผิวหนังจะเกิดแผลปวดบวม ต่อมน้ำเหลืองโต. หากติดต่อโดยการหายใจจะมีอาการคล้ายโรคไทฟอยด์ (คือ มีไข้สูง หนาวสั่น โลหิตเป็นพิษ ท้องเสีย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ไอแห้ง ๆ อ่อนเพลีย อาจมีปอดบวมร่วมด้วย ทำให้เจ็บหน้าอก ไอเป็นเลือด อึดอัด หายใจไม่สะดวก รักษาได้ด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะหลายชนิด.) โรคนี้สามารถใช้เป็นอาวุธชีวภาพที่มีอานุภาพสูง เพราะติดต่อกันได้ง่ายและกว้างขวาง

          โรคไข้กระต่าย ในประเทศไทย พิสูจน์ได้เป็นรายแรกเมื่อปี ๒๕๕๑ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.