โสมนัส

          คำว่า โสมนัส (อ่านว่า โสม-มะ -นัด) มี ๒ คำ. คำหนึ่งเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีว่า โสมนสฺส (อ่านว่า โส-มะ -นัด-สะ) หมายความว่า ความสุขใจ ความปลาบปลื้ม ความเบิกบาน เช่น ประชาชนชื่นชมโสมนัสที่ได้เฝ้าชมพระบารมีเมื่อเสด็จออกมหาสมาคม.  คำว่า โสมนัส อีกคำหนึ่งเป็นชื่อของหวานอย่างหนึ่ง มีลักษณะเป็นขนมอบกรอบ ทำด้วยไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายให้ขึ้นฟู ใส่มะพร้าวขูดเป็นฝอย หยอดเป็นก้อน อบหรือผิงให้กรอบ ขนมชนิดนี้เรียกชื่อแต่เดิมว่า โคมะนัส หรือ โคโค่นัต ซึ่งเป็นคำภาษาอังกฤษ แปลว่ามะพร้าว แต่เมื่อเวลาผ่านไป ชื่อ โคโค่นัต หรือ โคมะนัส ก็เพี้ยนไปเป็น โสมนัส  เขียนเหมือน โสมนัส ที่แปลว่า ความสุขใจ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.