โหด

          ในภาษาไทยมีคำว่า โหด หมายถึง ร้าย มักใช้เป็นคำซ้อน เช่น โหดร้าย โหดเหี้ยม ถ้าใช้เป็นภาษาปาก หมายความว่า ยากมาก เช่น ข้อสอบวิชานี้โหดมาก หรือหมายความว่า เข้มงวดมาก เช่น ครูคนนี้โหดจัง  คำว่า โหด ยังมีความหมายในภาษาโบราณว่า ไร้ หรือ ไม่มี ดังปรากฏในสำนวนว่า นกไร้ไม้โหด หมายความว่า เมื่อคนเราเสื่อมอำนาจ คนที่เคยได้ประโยชน์จากเราก็มักจะตีจากไป ไม้โหด ในที่นี้หมายถึง ต้นไม้ที่ไม่มีใบไม่มีผล หมู่นกที่เคยอาศัยทำรังและได้กินผลไม้เป็นอาหารก็ไม่เห็นประโยชน์ของต้นไม้นั้นอีกต่อไป จึงพากันบินหนีไปอยู่ที่อื่น ไม้โหด จึงเปรียบได้กับคนที่หมดอำนาจวาสนา ไม่มีใครมาขออาศัยพึ่งใบบุญหรือมาพึ่งให้ได้ใช้สอย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.