โหราศาสตร์

          โหราศาสตร์ มาจากคำยืมภาษาสันสกฤตว่า โหราศาสฺตฺร (อ่านว่า โห-รา-สาส-ตฺระ) มนุษย์เชื่อว่า ตำแหน่งของดวงดาวมีความเชื่อมโยงหรือสัมพันธ์กับพฤติกรรม อารมณ์ ความคิด และการตัดสินใจของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งของกลุ่มดาวจักรราศีทั้ง ๑๒ ราศี จึงได้สร้างศาสตร์แห่งการพยากรณ์ที่เรียกว่า โหราศาสตร์ ขึ้นมา. มนุษย์บนโลกจะสังเกตเห็นกลุ่มดาวจักรราศีเคลื่อนที่ไปในเวลา ๑ ชั่วโมง ได้ ๑๕ องศาของท้องฟ้า ในภาษาสันสกฤตเรียกระยะเวลา ๑ ชั่วโมงนี้ว่า โหรา. และเรียกศาสตร์พยากรณ์ชีวิตมนุษย์ที่สัมพันธ์กับจักรราศีและดวงดาวอื่น ๆ ว่า โหราศาสตร์   ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า astrology.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.