ใบขนุน

         ใบขนุน  เป็นชื่อปลาทะเลขนาดเล็กถึงขนาดกลาง. มีชื่อเรียกอื่น ๆ อีก คือ ปลาขนุน  ปลาซับขนุน ปลาสาบขนุน และปลาญวน เป็นต้น. มีชื่อเรียกในภาษาแต้จิ๋วว่า ปลาอังนั้ม. เป็นปลาที่มีรูปร่างคล้ายปลาทู  แต่มีลำตัวป้อม  และแบนข้างกว่า มีสีเงินตลอดลำตัว หัวโต ปากกว้างและเชิดขึ้น  มีฟันซี่เล็ก ๆ เรียงกันเป็นแผงอยู่บนขากรรไกรเพดาน และลิ้น เกล็ดบางเรียบขนาดใหญ่และหลุดง่าย ครีบหลังสีเหลืองอ่อนมี ๒ ตอน ตอนที่ ๒ ยาวมีลักษณะคล้ายครีบก้น เป็นปลากินเนื้อ มีพฤติกรรมอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง มักหากินตามชายฝั่งซึ่งบางครั้งอาจพบได้ในแถบน้ำกร่อย  ในน่านน้ำไทยพบได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน. ปลาใบขนุน เป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง เนื้อมีรสชาติดี นิยมนำมาทำเป็นอาหาร เช่น แกงเหลือง ทอดขมิ้น นึ่งซีอิ๊ว

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.