ไขมัน

          ไข หมายถึง มันข้น นํ้ามันที่ได้จากสัตว์ พืช หรือแร่ ที่แข็งตัวในอุณหภูมิปรกติ หรือหมายถึง น้ำมันที่มีสถานะเป็นของแข็งเนื่องจากอยู่ในอุณหภูมิต่ำ.  มัน หมายถึง เนื้อเยื่อของคนและสัตว์ มีลักษณะนุ่ม ๆ หยุ่น ๆ มีไขมันอยู่ในตัว เช่น มันหมู มันไก่.

          ไขมัน หมายถึง สารประกอบอินทรีย์จำพวกหนึ่งมีทั้งในสัตว์และพืช ไม่ละลายน้ำ ถ้าเป็นของเหลวในอุณหภูมิปรกติเรียก น้ำมัน ถ้าเป็นของแข็งในอุณหภูมิปรกติเรียก ไข.  นอกจากนี้ ไขมัน ยังหมายถึง เนื้อเยื่อของคนและสัตว์บางชนิดซึ่งสะสมไขมัน มีลักษณะนุ่ม ๆ หยุ่น ๆ. ในร่างกายจะมีไขมันสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อตามบริเวณส่วนต่าง ๆ. คนที่อ้วนจะมีไขมันสะสมมาก.

          ไขมันได้จากอาหารที่กินเข้าไป ส่วนหนึ่งจะขับออกมาทางผิว ทำให้หน้ามัน และขับออกมาทางเส้นผม ทำให้ผมมัน.  ไขมันที่มีผลต่อสุขภาพของคน คือไขมันในเลือด เช่น คอเลสเตอรอล และ ไตรกลีเซอไรด์.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.