ไมยราพ-ไมยราบ

          คำที่ออกเสียงว่า ไม-ยะ-ราบ มี ๒ คำ

          คำแรก ไมยราพ เขียน  สระไอไม้มลาย  ม ม้า  ย ยักษ์  ร เรือ  สระอา  พ พาน สะกด เป็นชื่อตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องรามเกียรติ์  ไมยราพ เป็นหลานทศกัณฐ์ ครองกรุงบาดาล สามารถถอดดวงใจเป็นแมลงภู่ใส่กล่องแก้วซ่อนไว้ที่ยอดเขาตรีกูฏ ไมยราพได้ช่วยทศกัณฐ์โดยสะกดทัพพระราม และลักพระรามไปขังไว้ที่กรุงบาดาล หนุมานไปนำพระรามกลับคืนมาได้ และฆ่าไมยราพตาย

          ไมยราบ อีกคำหนึ่งเขียน สระไอไม้มลาย  ม ม้า  ย ยักษ์  ร เรือ  สระอา  บ ใบใม้ สะกด หมายถึง ไม้ล้มลุก ใบคล้ายใบผักกระเฉด ซึ่งถ้าไปสัมผัส ใบจะหุบราบไป

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.