ไม่เป็นสับปะรด

          ไม่เป็นสับปะรด  เป็นสำนวนหมายความว่า ไม่ดี ไม่เข้าท่า ไม่ได้เรื่อง ไม่เหมาะ ไม่อร่อย สำนวนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสับปะรดที่เป็นพืชล้มลุก  ผลกินได้มีรสเปรี้ยว ๆ หวาน ๆ แต่อย่างใด  คำว่าสับปะรดในสำนวนนี้สันนิษฐานว่าเพี้ยนเสียงมาจากคำว่าสรรพรส (อ่านว่า สับ-พะ -รด)  สรรพ (อ่านว่า สับ-พะ) เป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า ทุกสิ่ง  ทั้งปวง  ทั้งหมด.  ส่วนคำว่ารส แปลว่า สิ่งที่รู้ได้ด้วยลิ้น เช่น  เปรี้ยว  หวาน  มัน  เค็ม  เผ็ด  จืด  ฝาด  เมื่อรวมคำเป็น สรรพรส แปลว่า หลายรส  หมายถึงรสชาติของอาหาร  ถ้าพูดว่าอาหารไม่มีสรรพรส หรือทำอาหารไม่เป็นสับปะรด  แปลว่าอาหารไม่มีรสชาติ ไม่อร่อย จากความหมายโดยตรงที่ใช้กับอาหารต่อมาก็ใช้เป็นสำนวนกับเรื่องอื่น ๆ ด้วย เช่น  ดูเธอแต่งตัวเข้าสิไม่เป็นสับปะรดเลย หมายถึง แต่งตัวไม่สวย  ละครเรื่องนี้เล่นอะไรก็ไม่รู้ ไม่เป็นสับปะรดเอาซะเลย หมายถึง ละครไม่สนุก นางเอกเรื่องนี้หน้าตาไม่เป็นสับปะรดเลย หมายถึง นางเอกไม่สวย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.