IMG_7233
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้บัญชาการสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำเข้ารับตำแหน่ง ณ สำนักงานนายตำรวจราชสำนัก
IMG_7222

IMG_7237

IMG_7240

IMG_7242

IMG_7247