2

3

ศ. ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดภคินีนาถ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 (1)

22 (2)

23

24

25 (1)

25 (2)

25 (3)