วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำคณะผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เข้าพบ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

IMG_5987 IMG_5990 IMG_5995

IMG_6001 IMG_6003 IMG_6006