สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้บริหาร นักวิจัย นักพัฒนา นักวิชาการ ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นิสิตนักศึกษา นักเรียน บุคลากรภาครัฐ ท้องถิ่นและภาคเอกชน พร้อมผู้สนใจ ลงทะเบียนร่วมงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๗-๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://researchexpo.nrct.go.th
ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑ เมษายน ๒๕๖๒ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.nrct.go.th/

bn-regist-tre2019