วันนี้ (๑๙ เม.ย. ๖๒) เวลา ๙.๐๐ น. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดงานครบรอบวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๙๓ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๙ เมษายน ของทุกปี โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีและมอบเข็มเครื่องหมายราชบัณฑิตแก่ราชบัณฑิตที่ได้รับโปรดเกล้าฯ และเข็มเครื่องหมายภาคีสมาชิกแก่ภาคีสมาชิกที่ได้รับแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน และนางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา มอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ และในเวลา ๑๐.๐๐ น. จัดพิธีสงฆ์พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ณ บริเวณโถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
IMG_6989

IMG_7000

IMG_7007

IMG_7009

IMG_7019

IMG_7029

IMG_7032

IMG_7079

IMG_7085

IMG_7097

IMG_7118

IMG_7133

IMG_7137

IMG_7139

IMG_7142

IMG_7147

IMG_7157

IMG_7195

IMG_7208