นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๔๑๐ รูป ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง และหลังจากนั้นเดินทางไปลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
1

2

3

4

5

6

7

8