นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่รัฐบาลจัดขึ้น โดยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ท้องสนามหลวง และเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9-1 10

ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา และเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลด้วย

10-1 11 12 14S__54870020DE0454EF-A9F4-4A54-92CD-63315F972E24B07AD951-32E1-42C8-89B6-0B21D4FB4FEB4A9994FB-ECB0-42D1-9DFE-D646C8FF0799