เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์ นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล  นายกราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เข้าพบ นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง และสรุปภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

พบ รมต2_๑๙๐๘๐๒_0001 พบ รมต2_๑๙๐๘๐๒_0002 พบ รมต2_๑๙๐๘๐๒_0003 พบ รมต2_๑๙๐๘๐๒_0004 พบ รมต2_๑๙๐๘๐๒_0005 พบ รมต2_๑๙๐๘๐๒_0006