เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  นางสาวอารี  พลดี  นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนนำข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณด้านหน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร

1 IMG_2454 IMG_2460

IMG_2475 IMG_2480 IMG_2482