วันนี้ (๒๙ ม.ค. ๖๓) เวลา ๙.๐๙ น. ณ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีพิธีลงนามสัญญาเช่าอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อนระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภากับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการของราชบัณฑิตยสภา
IMG_5002

IMG_5014

IMG_5035

IMG_5041

IMG_5042

IMG_5056

IMG_5064

IMG_5076