เมื่อวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๒ พร้อมด้วยนางดวงตา ตันโช เลขาธิกาารราชบัณฑิตยสภา และผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภาประชุมหารือเรื่องการดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อนตามแนวทางการอนุรักษ์ของกรมศิลปากร ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และกรมศิลปากร

IMG_5218 IMG_5219 IMG_5220 IMG_5226 IMG_5227 IMG_5228 IMG_5240 IMG_5241 IMG_5245 IMG_5246 IMG_5247