เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19) มีการแพร่ระบาดในวงกว้างและยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลาย เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและป้องกันการแพร่กระจายจากไวรัส COVID 19 สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงขอเลื่อนการจัดอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ภาคเหนือ ที่กำหนดจัด ณ ห้องวังธารา โรงแรมดิ อิมพิเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ พิษณุโลก อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖-วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกไปก่อน และคาดว่าจะเริ่มการจัดอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ได้อีกครั้งในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป สำหรับผู้เข้ารับการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ภาคเหนือ ที่ได้ลงทะเบียนแล้วยังคงให้สิทธิ์ในการเข้าอบรมในช่วงเวลาที่จะกำหนดใหม่ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป