วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดงานมอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” ให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบรางวัลฯ และมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและคณะกรรมการตัดสินให้การต้อนรับ

งานมอบรางวัลฯ ครั้งนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๓ นับตั้งแต่ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาครั้งที่ยังเป็นราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้ปี ๒๕๕๐ เป็นปีภาษาไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ผู้ที่ได้รับรางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒ มีดังนี้

นักแสดงรายการโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น นักแสดงนำชาย ได้แก่ นายกันตพงศ์ บำรุงรักษ์ จากละครเรื่อง สารวัตรใหญ่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD เป็นผู้เสนอ นักแสดงนำหญิง ได้แก่ นางสาวทิสานาฏ ศรศึก จากละครเรื่อง สายโลหิต สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD เป็นผู้เสนอ นักแสดงประกอบชาย ได้แก่ นายชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต จากละครเรื่อง วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ ๒ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ เป็นผู้เสนอ และนักแสดงประกอบหญิง ได้แก่ นางสาวรัดเกล้า อามระดิษ จากละครเรื่อง มนตรามหาเสน่ห์ สถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV HD 36 เป็นผู้เสนอ

ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ชาย ได้แก่ นายสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ จากรายการ คนบันดาลไฟ บริษัททีวีบูรพา จำกัด เป็นผู้เสนอ และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์หญิง ได้แก่ นางสาวคะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ จากรายการ ตลาดสด พระราม ๔ บริษัทโพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้เสนอ

สถานีโทรทัศน์และบริษัทผลิตละครโทรทัศน์ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD, สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓, สถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV HD 36, บริษัททีวีบูรพา จำกัด และบริษัทโพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

ส่วนนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงรินรดา แสงสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงภัทรียา ศรีทิพย์สุโข โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงชัญญานุช บุตรเสน โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้โรงเรียนที่สนับสนุนนักเรียนจะได้รับรางวัลด้วย

IMG_8728 IMG_8738 IMG_8749 IMG_8773IMG_8468IMG_8499IMG_8512IMG_8531IMG_8554IMG_8564IMG_8571IMG_8586IMG_8592IMG_8597IMG_8643IMG_8647IMG_8651IMG_8654IMG_8660IMG_8663