เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางดวงตา ตันโช เลขธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานนำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

IMG_8037 IMG_8041 IMG_8046 IMG_8061 IMG_8063 IMG_8078 IMG_8083 IMG_8086 IMG_8088 IMG_8092

อนึ่ง ในอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสาวบุญธรรม กรานทอง รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

IMG_8357 IMG_8361 IMG_8364 IMG_8365 IMG_8367 IMG_8370 IMG_8372 IMG_8376